Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen! Det här är Inrikesministeriets tillgänglighetsutlåtande.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.nuoretjarikollisuus.fi och har uppdaterats den 19 januari 2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbplatser ska vara tillgängliga.

Vi har själva utvärderat tjänstens webbtillgänglighet.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Har du upptäckt en brist på tillgänglighet i vår digitala tjänst?

Uppmärksamma oss på den så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.

Skicka respons om tillgängligheten per e-post till sisainenturvallisuus.sm@govsec.fi

Tillsynsmyndigheten

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, ber vi dig först kontakta oss, dvs. webbplatsadministratören. Det kan ta upp till 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växel +358 295 016 000