Att anmäla brott

Om du funderar på om det har begåtts ett brott, ska du kontakta polisen. Du behöver inte veta om brottet har begåtts eller hurdant brott det är fråga om. Det räcker med att du känner på dig att något orätt har begåtts. Du är alltid välkommen att prata med polisen, utan att ha någon särskild orsak.

Så här gör du polisanmälan

Polisanmälan kan göras vid vilken polisinrättning som helst. Polisanmälan kan göras av vem som helst, anmälaren behöver inte vara offer för brottet. I fall som inte kräver omedelbart polisingripande kan polisanmälan göras på nätet. I nödfall ring 112.

Så här tipsar du polisen

Du kan lämna tips om brott till polisen på flera olika sätt. Du kan tipsa polisen på nätet eller med en responsblankett.

Vad händer efter polisanmälan?

Efter polisanmälan utreds om ett brott har begåtts, vem som har gjort sig skyldig till det och beslut fattas om ett eventuellt straff. I samband med polisanmälan behöver man inte veta hur ärendet kommer att framskrida. Men det kan kännas lättare om man i förväg vet vad som kommer att hända.

Nuoriso