Rikoksesta ilmoittaminen

Jos mietit onko rikos tapahtunut ota yhteyttä poliisiin. Sinun ei tarvitse tietää onko rikosta tapahtunut tai mikä rikos on kyseessä. Riittää, jos sinulle on jäänyt tunne, että jotain väärää on tapahtunut. Poliisille voi tulla aina juttelemaan, ilman erityistä syytäkin.

Näin teet rikosilmoituksen

Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisilaitoksella. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, ilmoittajan ei tarvitse olla rikoksen uhri. Tapauksissa, jotka eivät vaadi poliisin välitöntä puuttumista, rikosilmoitus voidaan tehdä netissä. Hätätilanteessa soita 112.

Näin annat poliisille vihjeen

Voit jättää poliisille rikoksiin liittyviä vihjeitä useilla eri tavoilla. Vihjeen voi antaa netissä nettivinkkinä tai palautelomakkeen kautta.

Rikosasian eteneminen

Rikosilmoituksen jälkeen selvitetään onko tapahtunut rikos, kuka siihen on syyllistynyt ja päätetään mahdollisesta rangaistuksesta. Rikosilmoituksen tekemisen yhteydessä ei tarvitse tietää miten asia tulee etenemään. Tilanne voi kuitenkin olla helpompi jos tietää etukäteen mitä tulee tapahtumaan.

Nuoriso